Ako správne kvapkať

Pred každou aplikáciou odstráňte z hrotu fľaštičky ochranný uzáver! Dajte pozor, aby ste sa prstami nedotýkali hrotu flaštičky.

Palec položte na ergonomicky tvarovanú opierku a ďalšie dva prsty položte na spodnú časť flaštičky.

Zdvihnite flaštičku hore dnom a držte ju tak, ako je to znázornené na obrázku. Pred prvým použitím stlačte palcom opierku približne 7×, alebo dovtedy kým sa v aplikátore neobjaví prvá kvapka.

Pri kvapkaní do oka mierne zakloňte hlavu a držte flaštičku nad okom. Druhou rukou jemne stiahnite dolné viečko smerom nadol, flaštičku stále držte dnom hore a mierne zatlačte v mieste opory pre palec. Uvoľní sa jedna kvapka z flaštičky priamo do oka. Po aplikácií oko zatvorte a jemne ním zakrúžte, aby sa kvapka optimálne rozšírila po celom oku.